POLA

WHITE Polaroid / Impossible black Instant Film / 600 / white Frame


BLACK Polaroid / Impossible black Instant Film / 600 / black Frame


MAGENTA Polaroid / Impossible Magenta Instant Film / 600 / white Frame


100HERZ Polaroid / Impossible Colour Instant Film / 600 / white, silver, black Frame